Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Καλούμε τμηματικές συνελεύσεις του τμήματος Ιστορίας-αρχαιολογίας και του Φιλολογικού την Τετάρτη για να αποφασίσουμε
  • την διεξαγωγή κανονικής εξεταστικής διάρκειας 4 εβδομάδων και όχι τριών με τα Σαββατοκύριακα μέσα ,όπως θέλουν να μας επιβάλλουν οι καθηγητές σύμφωνα με τον νόμο-πλαίσιο!
  • όχι στην αλλαγή του προγράμματος σπουδών, δηλαδή την αύξηση των μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο.
Δεν θα υποκύψουμε στον εκβιασμό των καθηγητών! Δεν θα εφαρμόσουμε τον καταδικασμένο νόμο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: