Σχήματα της ΕΑΑΚ


ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΑΚ

Σχήματα ΕΑΑΚ ΕΚΠΑ


Συνεργασία Ανεξάρτητων Φιλοσοφικής 

Smass media (EMME)
ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΣΥσπείρωση Πληροφορικής (ΑΝ.ΑΡ.ΣΥ.Π. - Πληροφορική Αθήνας)

Αντινομία (Νομική Αθήνας)           
Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία (Α.Ε.Π. - Μαθηματικό Αθήνας)
Αριστερή Πρωτοβουλία (Χημικό Αθήνας)
ΑΡΙστερή Συσπείρωση (ΑΡ.Ι.Σ. - Ιατρική Αθήνας)
Κίνηση ΑΡιστερών Ανεξάρτητων ΒΙολογικού (Κ.ΑΡ.Α.ΒΙ. - Βιολογικό Αθήνας)
Παρεμβολή (Φυσικό Αθήνας)
Πρωτοβουλία Αριστερών Φοιτητών (Π.Α.Φ. - Ιατρική Αθήνας)
Ρήγμα (Γεωλογικό Αθήνας)

Αντινομία (Νομική Αθήνας) 
http://rigma-eaak.blogspot.com/

 http://antinomiaeaaknomikis.blogspot.gr/
Ριζοσπαστική Αριστερή Παρέμβαση Νομ. - Συσπείρωση Αριστερών Φοιτητών Νομ. (Ρ.Α.Πα.Ν.-Σ.Α.Φ.Ν. - Νομική Αθήνας)
Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - Πολιτικό Νομικής Αθήνας)
Συσπείρωση για μια Αριστερή Παρέμβαση στο Οικονομικό (Οικονομικό Νομικής Αθήνας)
Σχήματα ΕΑΑΚ ΕΜΠ

ΑΝεξάρτητοι Αριστεροί Φοιτητές Ηλεκτρολόγοι (ΑΝ.Α.Φ.Η - Ηλεκτρολόγοι Μηχ. ΕΜΠ)
ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση (ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. - Πολ. Μηχ. ΕΜΠ)
Αριστερή Κίνηση Αρχιτεκτονικής (A.K.A. - Αρχιτεκτονική ΕΜΠ)
Αριστερή Πρωτοβουλία Τύρβη (Μηχανολόγοι ΕΜΠ)
Αριστερή Ριζοσπαστική Συσπείρωση (Α.Ρ.Συ. - ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ)
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων (ΑΡ.Α.Χ.ΤΟ. - Τοπογράφοι ΕΜΠ)
Ριζοσπαστική Αριστερή Φωνή
(Ρ.Α.Φ. - ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ)
Χημικών Ανεξαρτητων Μηχανικών Αριστερή Συσπείρωση( Χ.Α.Μ.Α.Σ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ)


Σχήματα ΕΑΑΚ Γεωπονικού
Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΣΟΕΕ

Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - ΑΣΟΕΕ)

Σχήματα ΤΕΙ Πειραιά 
Σχήματα ΑΣΚΤ 


Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΠΘ
Contra legem (Νομική Θεσσαλονίκης)
ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενότητα (ΑΡ.ΑΓ.Ε. - Ηλεκτρολόγοι & Μηχανολόγοι ΑΠΘ)
Αριστερή Ριζοσπαστική Ενότητα Φυσικού (Α.Ρ.Ε.Φ. - Φυσικό ΑΠΘ)
Φοιτητική Ενότητα Ριζοσπαστών ΜΑθηματικών (Φ.Ε.Ρ.ΜΑ. - Μαθηματικό ΑΠΘ)
Camera Obscura (Αρχιτεκτονική 9Θεσσαλονίκης)
Σχήματα ΕΑΑΚ Πάτρας


Κατάλυση (Χημικό Πάτρας) 

Ανατροπή (Φιλολογία Πάτρας)

Αντίλογος (Μηχανολόγοι Πάτρας)
ΑΡιστερή Κίνηση ΟΙκονομικού (Πάτρα)
Αριστερή Πρωτοβουλία Σπουδαστών (ΤΕΙ Πάτρας)

Σχήματα ΕΑΑΚ ΠΑΜΑΚ


Αριστερή Ενώτική Παρέμβαση (Α.Ε.Π. - ΠΑΜΑΚ)
Σχήματα ΕΑΑΚ Βόλου


Φ.Α.ΣΗ. (Φοιτητικό Αριστερό ΣχΗμα - Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλου)
χωροΑταξία (Μηχανικοί Χωροταξίας Βόλου)
Σχήματα ΕΑΑΚ Ιωαννίνων


Barricadas (Φυσικό Ιωαννίνων)
Resistance (Ιατρική Ιωαννίνων)
IRA ΕΑΑΚ (ΒΕΤ Ιωαννίνων)
Σχήματα ΕΑΑΚ Ξάνθης


Ενωτική Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων (Λεγεωνάριοι-Κουρσάροι Ξάνθη)
Σχήματα ΕΑΑΚ Κομοτηνής


Παρανομία (Νομική Κομοτηνής)
Σχήματα ΕΑΑΚ Κρήτης


Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση (Α.Ρ.Α.Κ. - ΤΕΙ Ηρακλείου)
Αριστερόστροφη Έλικα (Bιολογικό Ηρακλείου)
Ενωτική Πρωτοβουλία (Πολυτεχνείο Χανίων)
Σχήματα ΕΑΑΚ Αλεξανδρούπολης


ΕΑΑΚ Αλεξανδρούπολης
Σχήματα ΕΑΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου


Φοιτηιτκή Αριστερή ΠΑρέμβαση (Φ.Α.ΠΑ. - Μεσογειακών Σπουδών Ρόδου)
Σχήματα ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίου


ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίου
Σχήματα Εστιών


Granma - ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. (ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση στην ΦΕΠΑ)
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος Νέων ΕΣτιών( ΑΡ.Α.Χ.Ν.ΕΣ.- Νέες Εστίες Ε.Μ.Π.)